Hetsika/Fampirantiana

2019 exhibition

2019 fampirantiana

2020 exhibition

2020 fampirantiana

2021 exhibition

2021 fampirantiana